V úterý 11. května 2021 začínáme po dlouhé době opět s trénováním žáků.

Tréninky budou probíhat pravidelně:

  • každé úterý od 17:30 do 18:30 hod.
  • každý pátek od 17:00 do 18:00 hod.

Aktuální informace naleznete vždy ve skupině.

Co se týká omezení, tak platí následující pravidla: V současné době můžou venku hromadně sportovat amatérští sportovci do 18 let, kteří jsou organizovaní ve sportovních svazech. Musí být ale splněny podmínky maximálně 30 osob na sportovišti a limit 1 sportovec na 15m² plochy sportoviště.Dále sportovci musí před sportováním podstoupit PCR test (max. 7 dní před) či antigenní test (max. 72 hod. před), nebo mít potvrzení o prodělané nemoci. V případě testování dětí může zákonný zástupce čestným prohlášení doložit, že dítě bylo negativně testováno ve škole. Případně lze využít samotestování na místě. Podmínku testování nemusí splňovat děti do 6 let.Organizátor amatérské sportovní přípravy musí uchovat kontaktní údaje účastníka (ideálně telefonní číslo) po dobu 30 dnů- to kdyby došlo k nákaze a účastníci by museli být trasováni.

Vzor čestného prohlášení pro doplnění je zde: https://sokol.archlebov.cz/wp-content/uploads/2021/05/Cestne-prohlaseni-o-bezinfekcnosti-1.docx

Tréninky žáků